Πλαστικοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία μια εκτυπωμένη επιφάνεια επικαλύπτεται με μεμβράνη, η οποία μπορεί να είναι ματ, γυαλιστερή κ.ά.

Η πλαστικοποίηση εφαρμόζεται για να επιτύχουμε οπτική και απτική βελτίωση της εκτυπωμένης επιφάνειας. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της πλαστικοποίησης είναι η προστασία του προϊόντος από εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να αλλοιώσουν την επιφάνειά του.

Στην Εταιρεία μας είμαστε εξοπλισμένοι με δύο είδη πλαστικοποίησης, τη θερμή και την ψυχρή. Με τη θερμή πλαστικοποιούμε τα έντυπα προϊόντα ενώ με την ψυχρή όλες τις εκτυπώσεις μεγάλου format.