Με την Παραδοσιακή Καλλιτεχνική Τυπογραφία μπορούμε να δημιουργήσουμε προσκλητήρια Γάμου & Βάπτισης με τη χρήση τυπογραφικού μηχανήματος Όρθιου Heidelberg και τυπογραφικών στοιχείων, δημιουργία ανάγλυφων γραμμάτων, μονογράμματα, χρήση καλουπιών (μαχαιριών) για κοψίματα και πικμάνσεις.

Σχετικά προϊόντα