Αναλαμβάνουμε να φωτοτυπήσουμε τα έγγραφά σας σε ασπρόμαυρα και έγχρωμα φωτοαντίγραφα σε οικονομικές τιμές. Φωτοτύπηση εγγράφων με σμίκρυνση και μεγέθυνση.

Μεγέθη φωτοαντιγράφων Α5, Α4, Α3, Β4. Ποιότητα χαρτιού 80 g έως 300 g.

Εκτυπώσεις από κάθε συσκευή αποθήκευσης (CD, USB stick, HD) ή e-mail αρχεία pdf, doc, tiff, jpg κ.λπ.

Εκτύπωση – Βιβλιοδεσία Πτυχιακών Εργασιών